WIZYTY DOMOWE
Osoby zainteresowane zakupem aparatu słuchowego, a mające problemy zdrowotne uniemożliwiające samodzielne dotarcie do gabinetu mogą po uprzednim telefonicznym umówieniu się skorzystać z bezpłatnych wizyt domowych.
Nowoczesny i mobilny sprzęt pozwala naszym protetykom słuchu przeprowadzić badania i cały proces dopasowania aparatu słuchowego w domu pacjenta.
badanie słuchu

Słuchobus

W najbliższych dniach będziemy w miastach:

Wyszukaj

pure

MARMED Spółka Akcyjna  38-300  Gorlice ul. Sienkiewicza 36    tel. 18 353 82 65    e-mail: aparatysluchowe@marmed.pl    www.marmed.pl   REALIZACJA WNIOSKÓW  nfz