Refundacje

Wszystkie osoby ubezpieczone do 26 roku życia raz na 3 lata mogą skorzystać z dofinansowania przyznawanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia na aparaty słuchowe i wkładki indywidualne. Osoby powyżej tego wieku mogą korzystać z dofinansowania raz na 5 lat.
Dodatkowo osoby posiadające grupę inwalidzką lub stopień niepełnosprawności mogą również starać się o dodatkowe środki przyznawane przez MOPS, PCPR, PFRON. Wysokość dotacji zależy od miejsca zamieszkania i wysokości dochodów.

REFUNDACJA OSOBY WYSOKOŚĆ REFUNDACJI
NFZ

Aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne przy jednostronnym ubytku słuchu, albo dwa aparaty słuchowe na przewodnictwo powietrzne przy obustronnym ubytku słuchu - pacjenci powyżej 26 rż.

2 x 700 zł
raz na 5 lat

Aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne przy jednostronnym ubytku słuchu, albo dwa aparaty słuchowe na przewodnictwo powietrzne przy obustronnym ubytku słuchu - pacjenci do ukończenia 26 rż.

2 x 2000 zł
raz na 3 lata

Aparat słuchowy na przewodnictwo kostne przy jednostronnym ubytku słuchu, albo dwa aparaty słuchowe na przewodnictwo kostne przy obustronnym ubytku słuchu; z wyłączeniem aparatów słuchowych mocowanych na stałe - pacjenci powyżej 26 rż.

2 x 1260 zł
raz na 5 lat

Aparat słuchowy na przewodnictwo kostne przy jednostronnym ubytku słuchu, albo dwa aparaty słuchowe na przewodnictwo kostne przy obustronnym ubytku słuchu; z wyłączeniem aparatów słuchowych mocowanych na stałe - pacjenci do ukończenia 26rż.

2 x 1800 zł
raz na 3 lata

Wkładka uszna wykonana indywidualnie - pacjenci powyżej 26 rż.

2 x 50 zł
raz na 5 lat

Wkładka uszna wykonana indywidualnie - pacjenci do ukończenia 26 rż.

2 x 60 zł

Systemy wspomagające słyszenie

1 x 2750 zł
raz na 5 lat
MOPS
PCPR
PFRON

z grupą inwalidzką lub stopniem niepełnosprawności

1 x od 240 zł do 1560 zł

czynne zawodowo, u których laryngolog stwierdził konieczność protezowania obuusznego

2 x od 240 zł do 1560 zł

inwalidzi wojenni, kombatanci

1 x od 240 zł do 1560 zł

dzieci i młodzież ucząca się

2 X 2250 zł

nfzpcprpfron

Słuchobus

W najbliższych dniach będziemy w miastach:

Test słuchu onlineSkontaktuj się z nami

Wyszukaj

starkey

MARMED Spółka Akcyjna  38-300  Gorlice ul. Sienkiewicza 36    tel. 18 353 82 65    e-mail: aparatysluchowe@marmed.pl    www.marmed.pl   REALIZACJA WNIOSKÓW  nfz