* dokładnych informacji udzieli Twój protetyk słuchu.

Każdy aparat słuchowy, który został zakupiony w naszych salonach jest objęty min. 5 letnią opieką protetyczną!

W skład takiej opieki wchodzą: