Badanie słuchu

W przypadku problemów ze słuchem skonsultuj się ze specjalistą

Jeśli zauważyłeś u siebie problem ze słyszeniem, to niezwykle istotne jest, aby skonsultować swoje podejrzenia z kimś, kto specjalizuje się w leczeniu ubytków słuchu, np. audiologiem, otolaryngologiem lub protetykiem słuchu. Tylko specjalista jest w stanie dokonać profesjonalnej oceny i pomiarów Twojego ubytku słuchu.
Eksperci dysponują właściwą wiedzą, doświadczeniem i sprzętem, które pozwolą zbadać kanał słuchowy, dokładnie zmierzyć ubytek słuchu, ocenić indywidualne potrzeby każdego pacjenta i znaleźć najlepsze rozwiązanie.
Badanie słuchu, tympanometria, audiometria tonalna Poznań

Rodzaje badania słuchu

Poziom technologii, wykorzystywanej do badań słuchu, pozwala naszym specjalistom przeprowadzić szereg różnych badań, aby dokładnie określić poziom ubytku słuchu. Badania słuchu można podzielić na konkretne rodzaje: badanie słuchu obiektywne i subiektywne.

Obiektywne badanie słuchu

Badanie tego typu wykonuje się za pomocą specjalistycznego sprzętu, które nie wymaga współpracy z pacjentem, ponieważ nie wpływa on na jego ostateczny wynik. Do obiektywnych badań słuchu zaliczamy między innymi audiometrię impedancyjną np. tympanometria, otoemisję akustyczną czy badanie ABR (odpowiedzi z pnia mózgu).

Subiektywne badanie słuchu

Badanie tego typ u przeprowadzane jest z udziałem pacjenta, np. próby stroikowe, badanie akumetryczne słuchu, audiometrię tonalnalną na przewodnictwo powietrzne i przewodnictwo kostne czy audiometrię słowną.

Tympanometria

Badanie to wykonywane jest przy pomocy specjalistycznej sondy, która ma na celu zbadanie ucha środkowego pacjenta. Wyniki badania pozwalają na: ocenę funkcji trąbki słuchowej, diagnostykę wysiękowego zapalenia ucha środkowego, diagnostykę otosklerozy, ocenę objawu wyrównania głośności. (Tympanometria jest badaniem bezbolesnym).

Audiometria
tonalna

Osoba badana bierze aktywny udział w badaniu. Jej zadaniem jest reagowanie na usłyszany dźwięk poprzez naciśnięcie specjalnego przycisku. W czasie jego trwania pacjent znajduje się w wytłumionym akustycznie pomieszczeniu. Zakładane są dwa rodzaje słuchawek – nauszne oraz specjalna słuchawka na tzw. przewodnictwo kostne. Do każdego ucha osobno podawane są dźwięki o różnej głośności i częstotliwości. Samo badanie wymaga od pacjenta skupienia uwagi na podawanych dźwiękach.
Jest to najczęściej wykonywane badanie słuchu. Ma na cel oznaczenia progów słyszenia przewodnictwa powietrznego i kostnego dla częstotliwości najbardziej reprezentatywnych dla pola słuchowego człowieka (oddzielnie dla każdego ucha). Audiometria tonalna pozwala na wstępne określenie miejsca uszkodzenia słuchu. Dla prawidłowego przeprowadzenia tego badania muszą być zachowane odpowiednie warunki i sposób jego wykonania.
Czas badanie to około 15 – 20 minut. Na jego podstawie określane są tzw. progi słyszenia pacjenta, czyli najcichsze dźwięki, jakie jest on w stanie usłyszeć. Mieszczą się one w przedziale 125 Hz – 80000 H. Dzięki badaniu można stwierdzić, czy występuje niedosłuch, jakiego zakresu dotyczy oraz jaki jest jego charakter.

Audiometria
mowy

Jest badaniem uzupełniającym do badania audiometrii tonalnej. Obywa się w identycznych warunkach jak audiometria tonalna. Badanie to ma na celu określenie zdolności rozumienia mowy przy różnym jej natężeniu przy pomocy odpowiednio dobranych testów słownych (list wyrazów i cyfr).
Podczas badania pacjent słucha słów ułożonych w listy podawanych z różnym natężeniem dźwięku. Zadaniem jest powtórzenie tego, co usłyszał. Wynikiem badania jest wykres z krzywą, która pokazuje procent właściwie zrozumianych słów przy określonym poziomie głośności sygnału mowy.
Audiometria słowna stosowana jest dodatkowo do diagnostyki rodzajów niedosłuchów, przy zaburzeniach równowagi, zawrotach głowy. Jest także badaniem pomocnym podczas protezowania aparatami słuchowymi, które pozwala na ocenę korzyści w rozumieniu mowy w aparatach słuchowych.

Próg dyskomfortu
(UCL)

Celem tego badania jest określenie najmniejszej wartości ciśnienia akustycznego wywołującej wrażenie dyskomfortu. Wyznaczenie progu jest możliwe za pomocą sygnału mowy jak i sygnału tonalnego.

Audiometria impedancyjna

Obejmuje następujące testy:
Jest metodą audiometrii obiektywnej opierającą się na pomiarze ciśnienia w uchu środkowym, odruchów mięśnia strzemiączkowego i napięcia błony bębenkowej. Jest jedną z najczęściej stosowanych i najbardziej dokładnych metod badania ucha środkowego.
Badanie to nie wymaga udziału pacjenta. W uchu badanego umieszczana jest specjalna sonda, która wytwarza zmiany ciśnienia i jednocześnie podaje dźwięki. Urządzenie rejestruje zachowania struktur ucha względem tych zmiennych. Podczas badania pacjent powinien siedzieć nieruchomo, nie mówić i nie przełykać śliny – chyba, że zostanie o to poproszony.
Dzięki takiemu badaniu, z jego wyniku diagnosta może wnioskować o funkcjonowaniu ucha środkowego: błony bębenkowej, kosteczek słuchowych i trąbki słuchowej. Badanie ma dużą wartość diagnostyczną przy diagnozie:

Badanie ABR (odpowiedzi
z pnia mózgu)

Rejestracja słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu (ang. ABR – Auditory Brainstem Response, BERA) to badanie, które polega na rejestrowaniu czynności bioelektrycznej powstającej w wyższych piętrach drogi słuchowej (w pniu mózgu), w odpowiedzi na bodźce słuchowe podawane do ucha.
Rejestracja słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu to najpopularniejsze, nieinwazyjne badanie słuchu, z grupy badań obiektywnych. Badanie wykonuje się w celu określenia progu słyszenia pacjenta (stopień ubytku słuchu) oraz miejsca wystąpienia niedosłuchu (rodzaj niedosłuchu, np. odbiorczy, przewodzeniowy, mieszany, pozaślimakowy).
W celu zapewnienia optymalnych warunków badania i aby wynik był w pełni obiektywny, badanie ABR wykonuje się we śnie lub w stanie czuwania. Rejestracja słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu (ABR, BERA) to badanie słuchu, które można wykonywać u wszystkich pacjentów, bez względu na wiek. Badanie wykonujemy kiedy: