O Słuchu

"Gdy tracimy wzrok, tracimy kontakt z rzeczami. Tracąc słuch, tracimy kontakt z ludźmi..."

- Helen Keller

Żyjemy w coraz bardziej hałaśliwym otoczeniu, co ma bezpośredni wpływ na coraz częstsze problemy z niedosłuchem u coraz młodszych osób.

Na noszenie aparatu słuchowego decyduje się jedynie co 5 osoba cierpiąca na niedosłuch. Problemy ze słuchem prowadzą często do wykluczenia społecznego czy depresji.