Aparaty Słuchowe

O aparatach słuchowych w gabinetach MARMED

W gabinetach MARMED jest duży wybór aparatów słuchowych. Dobierane są one w gabinecie przez specjalistów. Ten gabinet jest wyposażony w aparaty słuchowe zauszne i douszne. Występują one w różnych wariantach kolorystycznych- w zależności od modeli. Do wyboru zazwyczaj są odcienie szarości, beżu oraz czarne i białe aparaty. Szeroka gama aparatów słuchowych w naszych gabinetach powoduje, że każdy pacjent znajdzie coś dla siebie. Inteligentne aparaty słuchowe Livio AI lub Livio Edge AI są wyposażone w sztuczną inteligencję, która ułatwia nam życie codzienne.
więcej

Te modele posiadają między innymi funkcje przesyłania rozmów telefonicznych i muzyki z telefonu do aparatu słuchowego, są wyposażone w funkcje tłumacza języków obcych oraz przypomnienia. W naszych gabinetach można dostać cztery rodzaje aparatów dousznych: niewidoczne w kanale (IIC), całkowicie wewnątrzkanałowe (CIC), wewnątrzkanałowe (ITC) oraz wewnątrzuszne (ITE), natomiast aparaty zauszne występują w trzech wariantach: aparaty zauszne (BTE), mini aparaty zauszne ze słuchawką na zewnątrz (mRIC) i aparaty zauszne ze słuchawką na zewnątrz (RIC). Aparaty douszne ITC oraz ITE i aparaty zauszne BTE oraz RIC mają dostępną wersje ładowalną. Wszytskie aparaty słuchowe posiadają trzy i czteroletnią gwarancje producenta (gwarancja zależy od klasy aparatu). W naszym gabinecie pacjent z aparatem słuchowym jest objęty przez pięć lat opieką protetyczną. Procedury, które wchodzą w skład takiej opieki to m.in.: przeglądy aparatów słuchowych, ich czyszczenie i dezynfekcja, wymiany dźwiękowodu we wkładce usznej, osuszanie elektryczne aparatu w przypadku dużego zawilgocenia oraz regulację ustawień aparatu. Pacjent otrzymuje pełną instrukcję obsługi aparatu.


Aparaty słuchowe nie tylko emitują dźwięk, ale również redukują szumy i hałasy, wzmacniają dźwięki i poprawiają mowę. Każdy aparat słuchowy wyposażony jest w mikrofon, wzmacniacz oraz słuchawkę. Zadaniem mikrofonu jest przekształcenie fali dźwiękowej w sygnał akustyczny, który później wzmacniany jest przy pomocy wzmacniacza, następnie słuchawki wysyłają do ucha zewnętrznego wzmocnione fale dźwiękowe. Dużo ludzi uważa, że aparaty słuchowe szkodzą. Jest to nieprawda. Te urządzenia mogą pogorszyć zmysł słuchu jedynie, gdy są źle skonfigurowane. Dlatego bardzo ważny jest odpowiedni dobór tego urządzenia, przez profesjonalnego audiologa oraz po prawidłowo wykonanym badaniu słuchu i odpowiednio dobranej metodzie tegoż badania. W gabinetach MARMED można wypożyczyć z gabinetu aparat słuchowy i dokonać tam korekty jego ustawień całkowicie za darmo. Jest to idealna opcja dla pacjenta.


Aparaty słuchowe przysługują wszystkim pacjentom cierpiącym na niedosłuch, nie zależnie od wieku. U noworodków kluczowe jest szybkie wykrycie wady słuchu i profesjonalne dopasowanie i wyedukowanie rodziców. Osoby po urazach mechanicznych i przebytych przewlekłych stanach zapalnych narządu słuchu również wymagają rehabilitacji. Dobrze dobrany aparat słuchowy po uprzednim konkretnym badaniu słuchu daje stuprocentową gwarancję funkcjonowania narządu słuchu. Kolejna grupa osób wymagających aparatów słuchowych to osoby w podeszłym wieku. Tu główną przyczyną niedosłuchu są przebyte choroby przewlekłe, choroby zwyrodnieniowe oraz ogólne choroby geriatryczne. Osoby starsze wymagają profesjonalnej diagnozy, badania i doboru protezy narządu słuchu. Jeżeli te warunki będą spełnione, pacjent w podeszłym wieku również może cieszyć się doskonałym słuchem i związanym z tym komfortem życia. Dziś pacjent w każdej grupie wiekowej może otrzymać idealnie dobrany aparat słuchowy.

Kilka informacji o narządzie sluchu i badaniu słuchu w gabinetach MARMED

Słuch jest jednym z siedmiu narządów zmysłu. Dzięki temu zmysłowi odbieramy fale dźwiękowe i zachowujemy równowagę. Organ słuchu jest złożony z trzech głównych części ucha- ucha środkowego, ucha wewnętrznego i ucha zewnętrznego. W skład ucha zewnętrznego wchodzi małżowina uszna i przewód słuchowy zewnętrzny. Natomiast na małżowinę uszną składa się: obrąbek, czółenko, grobelka, muszla małżowiny, dół trójkątny, skrawek, przeciwskrawek oraz płatek małżowiny. Są to elementy zbudowane z chrząstki, jedynie płatek ucha jej nie posiada. W skład ucha środkowego wchodzą: trzy kosteczki słuchowe- młoteczek, kowadełko i strzemiączko. Ucho wewnętrzne to błędnik błoniasty i błędnik kostny. W skład błędnika kostnego wchodzi przedsionek, ślimak i trzy kanały półkoliste. Jest wypełniony przychłonką, natomiast błędnik błoniasty wypełnia śródchłonka. Błona bębenkowa oddziela ucho zewnętrzne od ucha środkowego. Każdy z wyżej wymienionych elementów stanowi ważną role w procesie odbierania dźwięków oraz w badaniu słuchu. Każdy z elementów budowy fizjologicznej ucha może ulec patologii, co przekłada się na problem pacjenta ze słuchem.
więcej

Każdy człowiek powinien zbadać swój słuch, bez konkretnego wskazania. Badanie słuchu zalecane jest jednak u osób, które przeszły następujące choroby: zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych, przewlekłe zapalenie uszu, wysiękowe zapalenie uszu, otoskleroze, nowotwory łagodne i złośliwe ucha środkowego, nowotwory łagodne i złośliwe w obrębie przestrzeni nosogardłowej oraz w obrębie mózgu, zwłaszcza płata skroniowego, ostre zapalenie uszu, osteogensis imperfecta, choroba Pageta. Takie badanie powinny również przejść osoby starsze, osoby po mechanicznych uszkodzeniach ucha (ciało obce w przewodzie słuchowym, wypadki komunikacyjne, złamania w obrębie twarzoczaszki i mózgoczaszki itp.) oraz noworodki.


Badanie słuchu jest badaniem bezbolesnym i bezinwazyjnym. Nie wymaga od pacjenta specjalnego przygotowania. Profesjonalne badanie słuchu powinien przeprowadzać audiolog. W gabinetach MARMED przeprowadzane są dwa rodzaje badania słuchu: obiektywne i subiektywne. Do badań słuchu obiektywnych zalicza się audiometria impedancyjna. Jest to badanie bez czynnego udziału pacjenta. Zabieg ten przeprowadza się specjalną sondą umieszczaną w uchu pacjenta. Sonda wytwarza zmienne ciśnienie i emituje dźwięki. Na podstawie zachowania struktur ucha urządzenie rejestruje ewentualne patologie badanego narządu. Testy te opierają się na pomiarze ciśnienia w uchu środkowym, pomiaru odruchu mięśnia strzemiączkowego i sprawdzeniu drożności trąbki słuchowej. Kolejnym obiektywnym badaniem słuchu w gabinetach MARMED jest badanie ABR. Określa ono próg słyszenia pacjenta. Jest przeprowadzane we śnie lub stanie czuwania. Innym z badań słuchu przeprowadzanych gabinetach MARMED jest audiometria tonalna. Jest to badanie subiektywne i najczęściej wykonywane. Sprawdza ono potencjalne miejsce uszkodzenia słuchu oraz progi słyszenia. W tym badaniu słuchu pacjent bierze czynny udział komunikując się poprzez reagowanie na dźwięk. Odbywa się ono w specjalnym pomieszczeniu. Badany zakłada specjalne słuchawki, które emitują różne dźwięki. Badaniem słuchu podobnym do audiometrii tonalnej jest audiometria mowy. Określa zdolność rozumienia mowy. To badanie słuchu jest również bardzo przydatne u osób, które użytkują aparaty słuchowe. W takiej sytuacji można stwierdzić prawidłowe dobranie aparatu słuchowego, ewentualne wady aparatu oraz specyfikacje aparatu słuchowego. Usługa badania słuchu w naszych gabinetach jest bezpłatna.


U noworodków badanie słuchu jest przeprowadzane jeszcze w szpitalu, w pierwszych dniach życia. Według badań Centrum Kontroli Chorób na niedosłuch cierpi 1,7 na tysiąc badanych niemowląt (tj. dzieci do pierwszego roku życia) oraz pięć na tysiąc dzieci w wieku od trzech do siedemnastu lat. Przyczyny utraty słuchu bądź niedosłuchu u dzieci są wrodzone lub nabyte. Do przyczyn wrodzonych zaliczamy: w pięćdziesięciu procentach czynniki genetyczne (odziedziczone po rodzicach z ubytkiem słuchu, zespoły genetyczne m.in. zespół Downa, zespół Ushera, zespół Treachera Collinsa) oraz czynniki niegenetyczne- m.in. powikłania porodowe (infekcje u matki, transfuzje krwi), przedwczesny poród, cukrzyca ciążowa, zaburzenia układu nerwowego oraz spożywanie przez ciężarną używek. Do nabytej utraty słuchu u noworodków i niemowląt może prowadzić bardzo wiele czynników, np. przedwczesny poród i jego powikłania, poważne uszkodzenia głowy, perforacje błony bębenkowej oraz nieleczone zapalenie ucha. Słuch swojego dziecka trzeba monitorować cały czas i warto go badać, ponieważ ma duży wpływ na jego rozwój. W przypadku, gdy nasza pociecha ma opóźniony rozwój mowy, wadę wymowy, nie reaguje na bodźce dźwiękowe lub ma problemy z koncentracją i nauką, trzeba zbadać dziecko- jest to bezwzględne wskazanie do badania słuchu. U dzieci najczęściej przeprowadzanymi badaniami słuchu jest tympanometria, która wykrywa nieprawidłowości w uchu środkowym (wysiękowe zapalenie ucha środkowego) oraz wyżej opisane badanie ABR.