Typy i rodzaje ubytków słuchu

Do oceny poziomu słuchu prawidłowego oraz ubytku słuchu stosuje się w Polsce normę WHO z 1997 roku oraz BIAP.

Norma według WHO z 1997 jest obecnie najczęściej stosowaną zgodnie z wytycznymi NFZ. Ubytek słuchu jest średnią wyznaczoną z progu słyszenia dla lub czterech częstotliwości: 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000Hz.

Klasyfikacja stopni ubytków słuchu według BIAP:

Klasyfikacja stopni ubytków słuchu wg WHO:

Cztery rodzaje ubytku słuchu

1

Ubytek typu zmysłowo-nerwowego (odbiorczego)

Jest najpowszechniej występującym ubytkiem  powstający wskutek zniszczenia lub uszkodzenia komórek czuciowych (rzęsek słuchowych) w ślimaku uchu wewnętrznym, co powoduje problemy z przekształceniem drgań na impulsy nerwowe. Ubytek ten może być wrodzony lub nabyty.
ZOBACZ PRZYCZYNY
 • Czynniki dziedziczne
 • Niedosłuch powstały wraz z wiekiem
 • Infekcje wirusowe w trakcie ciąży
 • Przedwczesny poród
 • Komplikacje w trakcie porodu (np. niedotlenienie)
 • Zespoły genetyczne
 • Leki ototoksyczne (powodują uszkodzenia narządu słuchu)
 • Urazy głowy
 • Ekspozycja na hałas
 • Częste infekcje ucha
 • Zapalenie opon mózgowych, zapalenie mózgu i podobne choroby

2

Ubytek słuchu typu przewodzeniowego

Dotyczy problemu w obrębie ucha zewnętrznego lub środkowego, który utrudnia lub uniemożliwia prawidłowe skierowanie dźwięku do ucha wewnętrznego.
ZOBACZ PRZYCZYNY
 • Uraz ucha zewnętrznego
 • Zablokowanie przewodu słuchowego nagromadzoną woskowiną, niewielkim przedmiotem lub owadem
 • Infekcje ucha zewnętrznego i środkowego
 • Przerost migdałka gardłowego
 • Uszkodzenie błony bębenkowej
 • Deformacje genetyczne (np. syndromy Downa, Treachera-Collinsa lub achondroplazja, mikrocja)

3

Ubytek słuchu typu mieszanego

Stanowi kombinację ubytku zmysłowo-nerwowego i przewodzeniowego.
ZOBACZ PRZYCZYNY
 • Otoskleroza
 • Niedosłuchy stopnia głębokiego lub słyszenie resztkowe
 • Nowotwory ucha środkowego i wewnętrznego

4

Ubytek słuchu typu centralnego (pozaślimakowy)

Występuje w przypadku, gdy nerw słuchowy nie może przewodzić sygnałów do mózgu.
ZOBACZ PRZYCZYNY
 • Złamanie poprzeczne kości skroniowej
 • Nerwiaki nerwy VIII
 • Uszkodzenia toksyczne (streptomycyna, kanamycyna)
 • Zapalenie nerwu VIII
 • Niedosłuchy głębokiego stopnia