Test drożności trąbek słuchowych

Test drożności trąbek słuchowych – czyli co...?

Audiometria impedancyjna, utożsamiana zasadniczo z badaniem tympanometrycznym wraz z pomiarem odruchów z mięśni śródusznych, służy ocenie stanu ucha środkowego. Anatomicznie rzecz biorąc, za ten stan odpowiedzialne są trąbki słuchowe (trąbki Eustachiusza). To ich drożność i poprawne działanie zapewnia prawidłowe odpowietrzanie jam bębenkowych i odprowadzanie gromadzących się w nich wydzielin. To dzięki prawidłowo funkcjonującym trąbkom słuchowym możemy poradzić sobie z odczuciem zatykania uszu podczas podróży samolotem czy podczas jazdy kolejką górską. Z uwagi jednak na fakt, że zarówno atmosferyczne ciśnienie powietrza zmienia się w ciągu dnia, a śluzówka ucha zużywa powietrze w jamie bębenkowej, mechanizm odpowietrzania jam bębenkowych musi działać sprawnie 24 godziny na dobę. I działa, przy przełykaniu śliny, połykaniu pokarmów, ziewaniu, ruchach żuchwy. O ile oczywiście nic nie zaburza tego mechanizmu…
Badanie drożności trąbek słuchowych jest zatem oceną stanu ucha środkowego, którego integralną częścią są wspomniane trąbki słuchowe, komunikujące jamę bębenkową z gardłem. Dlatego badanie drożności trąbek słuchowych wykonuje się oddzielnie dla ucha prawego i lewego, umieszczając w badanym uchu sondę tympanometru. Innymi słowy, test drożności trąbek słuchowych, to tympanometria wykonywana w dość charakterystycznych warunkach lub podczas charakterystycznych „manewrów”. Z reguły nie zajmuje więcej niż 5-10 minut…

Test drożności trąbek słuchowych EFT – pomiary...

O ile ocena czynności ucha środkowego możliwa jest tylko przy ciągłej błonie bębenkowej, o tyle test drożności trąbek słuchowych możliwy jest przy wykorzystaniu mostka tympanometrycznego w nawet w przypadku perforacji błony bębenkowej. Perforowanej, czyli dziurawej na skutek samoczynnego pęknięcia, urazu czy wręcz chirurgicznie zaopatrzonej w dren transtympanalny. W tej szczególnej sytuacji, w celu zbadania drożności trąbki słuchowej od strony ujścia gardłowego (które może być blokowane choćby przez przerastający migdałek gardłowy), po wytworzeniu przez sondę ciśnienia rzędu +200daPa, wykonuje się próbę Toynbee (przełykanie śliny przy zamkniętych nozdrzach przednich). Analogicznie można wykonać próbę drożności trąbki słuchowej po wytworzeniu przez sondę podciśnienia rzędu -200daPa, a następnie wykonując próbę Valsalvy (wydmuchiwanie powietrze z płuc do nosa przy zamkniętych ustach i uciśniętych skrzydełkach nosa). W obu przypadkach, przy prawidłowej drożności trąbki słuchowej dochodzi do natychmiastowego wyrównania ciśnienia powietrza w jamie bębenkowej. Zatem umieszczając sondę pomiarową w przewodzenie słuchowym zewnętrznym z perforowaną błoną bębenkową, sonda pomiarowa będzie rejestrowała efekt działania trąbek słuchowych.
Częściej spotykamy jednak sytuację w której błona bębenkowa jest ciągła, a mimo wszystko chcielibyśmy dowiedzieć się czy trąbki słuchowe działają prawidłowo. Czy nie blokuje ich ujścia migdałek gardłowy lub nie obturuje żadna wydzielina? Test drożności trąbek słuchowych, oprócz samej tympanometrii, może być niezwykle przydatnym narzędziem do oceny nosogardła u dzieci, borykających się z przerostem migdałków.
Przy zachowanej ciągłości błony bębenkowej drożność trąbki słuchowej można ocenić pośrednim sposobem, wykonując test Williama PST (pressure-swallow test) i rejestrując 3 kolejne tympanogramy. W trakcie badania wykonuje się kolejno tympanogram dla stanu zastanego, dla stanu po wdmuchnięciu powietrza z płuc do nosa/ucha środkowego (przy zamkniętych skrzydełkach nosa) i połykaniu śliny (również przy zamkniętych skrzydełkach nosa). Brak przemieszczania się wierzchołka tympanogramu świadczy o ograniczonej drożności trąbek słuchowych, a charakterystyczne zmiany w zapisie tympanogramu świadczą o prawidłowej ich drożności.