Serwis aparatów słuchowych

Każdy aparat słuchowy, który został zakupiony w naszych salonach jest objęty min. 5 letnią opieką protetyczną!

* dokładnych informacji udzieli Twój protetyk słuchu.

Usługi w ramach serwisu aparatów słuchowych

Bezpłatne cykliczne przeglądy aparatów słuchowych
Oczyszczanie
aparatów
Wymiana dźwiękowodu we wkładce usznej
Osuszanie elektryczne aparatu w przypadku dużego zawilgocenia
Regulacje ustawień aparatu według potrzeb
Dezynfekcja aparatów i mycie wkładek usznych
Wstępna diagnostyka uszkodzeń w aparatach
Porady i wskazówki dotyczące użytkowania i pielęgnacji
Okresowe oferty i informacje nt najnowszych rozwiązań
Bezpłatna wysyłka aparatów do serwisu producenta