Cukrzyca – cichy i podstępny zabójca słuchu

Marmed - Aparaty Słuchowe - Badanie Słuchu - Cukrzyca
Zarówno w Polsce, jak i na świecie, cukrzyca stanowi coraz poważniejszy problem zdrowotny i jest jednym z wyzwań współczesnej medycyny. Szacunkowe dane wskazują, że nawet 3 miliony Polaków borykają się z cukrzycą.

Niestety wielu z nich o tym nie wie i w związku z tym nie poddają się odpowiedniemu leczeniu. Źle prowadzona czy wręcz nieleczona cukrzyca prowadzi do szeregu powikłań oraz spadku jakości życia chorego. Jednym z takich powikłań – o którym na dodatek mówi się niezwykle rzadko – jest ubytek słuchu. Z tego artykułu dowiesz się więcej o przyczynach problemów ze słuchem, które mogą wystąpić u osób z cukrzycą.

Czym jest cukrzyca?

Cukrzycę zalicza się do grupy chorób metabolicznych o przewlekłym przebiegu. Organizm osoby z cukrzycą nie jest w stanie prawidłowo regulować poziomu glukozy we krwi, co skutkuje hiperglikemią lub epizodami niedocukrzenia. Nieleczona lub źle prowadzona cukrzyca prowadzi do szeregu powikłań, które znacząco obniżają komfort życia pacjenta i wpływają negatywnie na ogólny stan jego zdrowia. W związku z tym bardzo ważne jest wczesne wykrycie cukrzycy oraz objęcie chorego kompleksową opieką lekarską.

Typy cukrzycy

Wyróżnia się dwa główne rodzaje cukrzycy, różniące się między sobą m.in. przyczyną ich występowania.

Cukrzyca typu 1

Pierwszy typ cukrzycy jest chorobą o podłożu autoimmunologicznym. Układ odpornościowy chorego niszczy komórki beta trzustki, które są odpowiedzialne za wydzielanie insuliny, czyli hormonu odpowiedzialnego za regulację poziomu glukozy we krwi.

W związku z tymi uszkodzeniami trzustka nie wydziela insuliny, potrzebnej do tego, aby glukoza mogła dotrzeć do komórek. Skutkuje to hiperglikemią, której można zapobiegać, przyjmując egzogenną insulinę.

Cukrzyca typu 1 nazywana jest również insulinozależną i to właśnie przyjmowanie tego hormonu (insuliny) w formie iniekcji, pozwala chorym utrzymywać prawidłowy poziom glukozy we krwi. Kontrola glikemii wymaga od nich sporej wiedzy na temat samej choroby i działania organizmu oraz aktywnego zaangażowania w proces leczenia.

Szacunkowe dane wskazują na to, że w latach 2000-2025 największy wzrost zachorowań na cukrzycę typu 1 będzie dotyczył dzieci. Warto jednak wiedzieć o tym, że to schorzenie może dotknąć osoby w każdym wieku, a ryzyko zachorowania w populacji osób do 70 roku życia szacowane jest na 1:100.

Cukrzyca typu 2

Cukrzyca insulinoniezależna to najbardziej popularny typ cukrzycy, którego rozwój jest mocno powiązany ze stylem życia. W przebiegu cukrzycy typu 2 organizm nie produkuje wystarczającej ilości insuliny, która pozwoliłaby na utrzymanie prawidłowego poziomu glukozy we krwi lub ta insulina nie jest wykorzystywana przez organizm w efektywny sposób. Dzieje się tak m.in. za sprawą rozwijanej insulinooporności, czyli oporności tkanek na działanie insuliny. Pomimo wydzielania tego hormonu przez komórki beta trzustki, tkanki i komórki nie reagują odpowiednio na insulinę, co prowadzi do hiperglikemii.

Filarami leczenia cukrzycy typu 2 są: farmakoterapia, dieta oraz aktywność fizyczna. U pacjentów z nadmierną masą ciała konieczna jest również redukcja masy ciała. Celem takiej interwencji jest zapobieganie przewlekle wysokiej glikemii we krwi, która z czasem prowadzi do rozwoju poważnych powikłań i znacznego pogorszenia zdrowia chorych.

Pierwsze objawy cukrzycy

Należy mieć świadomość, że zarówno proces niszczenia komórek beta trzustki w przebiegu cukrzycy typu 1, jak i obniżona wrażliwość komórek na działanie insuliny pojawiająca się przy cukrzycy typu 2, są stanami rozwijającymi się na przestrzeni dłuższego czasu.

Pierwszymi zauważalnymi objawami cukrzycy typu 1 są zazwyczaj:

 • zwiększone pragnienie (polidypsja),
 • wielomocz (poliuria), który objawia się również poprzez nocne mikcje, a u dzieci może pojawić się moczenie nocne,
 • wzmożone łaknienie (polifagia),
 • znaczący spadek masy ciała, który nie jest wynikiem zmian w stylu odżywiania czy zwiększenia aktywności fizycznej.

W cukrzycy typu 1 pojawiające się objawy zwykle mają duże nasilenie i to za ich sprawą chorzy dość szybko zgłaszają się po pomoc lekarską. Po intensywnym początku choroby u części pacjentów dochodzi do częściowej remisji.

Natomiast stopniowy rozwój hiperglikemii, który występuje w przypadku cukrzycy typu 2, może pozostać niezauważalny dla chorego. Bardzo długo klasyczne objawy – takie jak te towarzyszące cukrzycy typu 1 – nie są nasilone i tym samym łatwiej je bagatelizować czy przypisywać innym problemom zdrowotnym.

Cukrzyca typu 2 najczęściej jest rozpoznawana przypadkowo, podczas wykonywania badań profilaktycznych lub w trakcie diagnostyki innych schorzeń. Czasem to mniej charakterystyczne objawy cukrzycy typu II, takie jak wzmożona senność i osłabienie, trudnogojące się rany czy nawracające infekcje moczowo-płciowych, są powodem wizyty u lekarza i pozwalają wykryć u pacjenta hiperglikemię.

Początkowo utajony i bezobjawowy przebieg cukrzycy typu 2 opóźnia wdrożenie terapii, która mogłaby zapobiec powikłaniom.

Powikłania cukrzycy

Powikłania w przebiegu cukrzycy pojawiają się przede wszystkim przez słabą kontrolę glikemii. Niekontrolowana i źle leczona cukrzyca uszkadza naczynia krwionośne, a co za tym idzie, przyczynia się do rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego. Powoduje również niewydolności neurologiczne oraz uszkodzenia w obrębie nerek, udary i neuropatie. Ma wpływ również na pogorszenie widzenia, a ostatecznie może nawet spowodować ślepotę. Niestety wciąż wśród pacjentów z cukrzycą wciąż zdarzają się przypadki tak zaawansowanych powikłań, które skutkują amputacją kończyn. Powikłania dotyczą również narządu słuchu, o czym wciąż wiele osób nie wie, przez co zaniedbuje profilaktykę słuchu.

Cukrzyca a niedosłuch – co je łączy?

Zbyt wysoki poziom glukozy we krwi, często pojawiający się u tych diabetyków, których choroba nie jest odpowiednio leczona, powoduje uszkodzenie wielu narządów i układów.

Dostępne dane wskazują na to, że u osób z cukrzycą pojawia się czuciowo-nerwowy ubytek słuchu. Niedosłuch ten może być efektem mikroangiopatii, czyli małych zmian obejmujących drobne naczynia krwionośne. Powtarzająca się hiperglikemia przyczynia się do odkładania glikoprotein w tych małych naczyniach, co zaburza funkcje neurologiczne i negatywnie wpływa na narząd słuchu, a co za tym idzie – na słuch.

Zasadniczo uszkodzenia narządu słuchu w przebiegu cukrzycy najprawdopodobniej mają charakter wieloczynnikowy i wskazuje się zarówno na:

 • zmiany w naczyniach włosowatych w obrębie ślimaka (mikroangiopatie),
 • uszkodzenia ślimaka wynikające z obecności tzw. AGE-s, które powstają w wyniku nasilonej w zaburzeniach metabolicznych glikacji
 • reaktywne formy tlenu (stres oksydacyjny).

Upośledzenie słuchu jest kolejnym z powikłań cukrzycy, które może powodować niepełnosprawność, a także wpływa negatywnie na jakość i komfort życia osoby chorej.

Tym samym ważna staje się profilaktyka uszkodzeń narządu słuchu w grupie pacjentów z cukrzycą typu 2 oraz typu 1. Skoro zmiany te są zależne od kontroli poziomu glukozy we krwi i przebiegu choroby, dzięki ścisłej kontroli metabolicznej można im również zapobiegać lub opóźniać ich wystąpienie. Dane jasno wskazują na to, że prawdopodobieństwo utraty słuchu jest znacznie wyższe u osób chorujących na cukrzycę w porównaniu do tych, które mają prawidłowy poziomu cukru (glukozy) we krwi. Głównym elementem takiej profilaktyki będzie próba utrzymywania stabilnego poziomu cukru we krwi dzięki prowadzeniu diety dostosowanej do potrzeb osoby z cukrzycą oraz odpowiednio dobranej farmakoterapii.

Wnioski z jednego z badań wskazują również na to, że u stosunkowo młodych pacjentów z cukrzycą typu 1, nie mających wyraźnych powikłań, wyniki badań słuchu są gorsze w porównaniu do ich zdrowych rówieśników (istotnie wyższy próg słyszenia w audiometrii tonalnej). W związku z tym ważne jest regularne wykonywanie badań słuchu u osób z cukrzycą i to nie tylko u tych w starszym wieku.

Bibliografia:

 • Błaszczuk, P. Cierpicka-Świtkowska, A., Świtkowski, K. Zależność między niedosłuchem a cukrzycą typu II. Protetyka Słuchu 2021, nr 8, s. 5-9.
 • Ciemuchowska, A., Moszczyński, A. Charakterystyka pacjenta ze stanem przedcukrzycowym i cukrzycą typu 2. [w:] Makarewicz-Wujec, M., Czepielewska, E. (red.) Cukrzyca typu 2. Kompendium farmaceuty. PZWL Warszawa 2023, s. 5-13.
 • Dąbrowski, M., Mielnik-Niedzielska, G., Nowakowski, A. Zaburzenia funkcji narządu słuchu w cukrzycy typu 1. Endokrynol Pol 2011; 62 (2): 138–144.
 • Korzeniowska, K., Jabłecka, A. Cukrzyca (Część II). Farmacja Współczesna 2009, nr 2, s. 36-41.
 • Pisarczyk-Wiza, D., Zozulińska-Ziółkiewicz, D., Piłaciński, S., Milcarek, M., Wierusz-Wysocka, B. Częstość występowania przewlekłych powikłań w zależności od wieku rozpoznania cukrzycy typu 1 u chorych z ponad 30-letnim wywiadem choroby. Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2014;22,4:143-151.