Badanie słuchu u niemowląt

Marmed - Aparaty Słuchowe - Badanie Słuchu - Badanie słuchu u niemowląt

Prawidłowo działający zmysł słuchu ma decydujący wpływ na zdolność uczenia się i komunikację z otoczeniem. Pierwsze miesiące życia to tzw. złoty okres rozwoju mowy. W tym czasie mózg niemowlęcia „uczy się” słyszeć – sprawny narząd słuchu zapewnia odpowiednie tempo rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego dziecka.

Niestety, zdarza się, że dziecko urodzi się z niedosłuchem. Statystycznie stwierdza się 2 – 4 takie przypadki na tysiąc urodzeń. Wczesne wykrycie wady słuchu umożliwia wdrożenie skutecznego leczenia i rehabilitacji. Dlatego w Polsce, w 2002 roku, wprowadzono program powszechnych, przesiewowych badań słuchu u noworodków.

Przesiewowe badanie słuchu u noworodków

Przesiewowe badanie słuchu — test diagnostyczny, który pozwala wcześnie wykryć ewentualne problemy ze słyszeniem u noworodka. Może odbywać się na trzech poziomach:

 • Pierwszy poziom referencyjności.
 • Drugi poziom referencyjności.
 • Trzeci poziom referencyjności.

Pierwszy poziom referencyjności

Jest to tzw. badanie emisji otoakustycznej (OAE). Przeprowadza się je najpóźniej w trzecim dniu po urodzeniu dziecka (jeszcze na oddziale położniczym), gdy mamy pewność, że przewody słuchowe są wolne od mazi porodowej. Jest bezbolesne i trwa około 5 minut. W uchu badanego dziecka umieszcza się specjalną słuchawkę i włącza impulsy dźwiękowe. Docierają one do ucha wewnętrznego, które powinno odpowiadać echem. Jeżeli reakcja jest prawidłowa, dziecko otrzymuje niebieski certyfikat wklejany do książeczki zdrowia.

Zły wynik OAE nie musi świadczyć o wadzie słuchu. Przyczyną może być także niespokojne zachowanie dziecka w trakcie badania, zatkane chwilowo ucho lub zakłócenia zewnętrzne. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości przeprowadzana jest dalsza diagnostyka. Jest ona również wskazana dla noworodków, u których stwierdzono czynniki ryzyka wystąpienia niedosłuchu.

Czynniki ryzyka wystąpienia niedosłuchu u noworodków

 • Niska waga urodzeniowa (poniżej 1500 gramów),
 • Nasilona żółtaczka przebiegająca z wysokim stężeniem bilirubiny,
 • Wady wrodzone,
 • Uwarunkowania genetyczne (niedosłuch występujący w rodzinie),
 • Niedotlenienie w czasie porodu,
 • Niska punktacja APGAR (poniżej 4 w pierwszej minucie lub poniżej 6 w piątej minucie życia),
 • Wcześniactwo (urodzenie przed 33 tygodniem ciąży),
 • Leki ototoksyczne (stosowane przez matkę w czasie ciąży),
 • Zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych,
 • Sztuczna wentylacja trwająca co najmniej 5 dni,
 • Infekcja TORCH.

Noworodki, których test OAE wypadł niepomyślnie oraz obciążone czynnikami ryzyka wystąpienia niedosłuchu, powinny być objęte badaniami z drugiego poziomu referencyjności. Przy wypisie ze szpitala wkleja im się żółty certyfikat do książeczki zdrowia.

Drugi poziom referencyjności

Diagnostyka dokonywana jest w ośrodkach laryngologiczno — audiologicznych. Powtórnie wykonuje się badanie emisji oto akustycznej oraz tympanometrię, ABR i behawioralną audiometrię obserwacyjną. Wszystkie te badania są obiektywne (nie wymagają współpracy ze strony małego pacjenta), nieinwazyjne i bezbolesne. Najlepiej wykonywać je w czasie snu.

 • Tympanometria. Jest to badanie pozwalające ocenić stan ucha środkowego. Bezpośrednio do kanału słuchowego niemowlęcia wprowadza się sondę, która emituje ton o częstotliwości ok. 1000Hz. Wynik badania przedstawiony jest w formie wykresu – tympanogramu. Pozwala to wykryć różne rodzaje niedosłuchu, a także inne schorzenia, np. wysiękowe zapalenie ucha środkowego czy niedrożność trąbki Eustachiusza.
 • Badanie słuchowych potencjałów wywołanych — ABR. Na uszach dziecka umieszcza się specjalne słuchawki, a do skóry głowy przykleja elektrody rejestrujące. Rejestrują one potencjały elektryczne wywołane na każdym odcinku drogi słuchowej przez krótkotrwałe impulsy dźwiękowe emitowane do uszu pacjenta. Specjalistyczny system komputerowy analizuje wyniki i na ich podstawie można określić próg słyszenia dla różnych częstotliwości, a także miejsca ewentualnego uszkodzenia słuchu.
 • Behawioralna audiometria obserwacyjna — BAO. Wykonywana jest w celu uzupełnienia i/lub potwierdzenia wyników badań przedstawionych wyżej. Polega na obserwacji mimowolnych reakcji dziecka na bodźce dźwiękowe.

Prawidłowe wyniki powyższych badań świadczą, że dziecko słyszy dobrze. Żółty certyfikat w książeczce zdrowia zostaje zmieniony na certyfikat niebieski. Jeżeli laryngolog stwierdzi trwałe uszkodzenie słuchu dziecka, konieczne jest przejście do następnego etapu.

Trzeci poziom referencyjności

W przypadku nieodwracalnego uszkodzenia słuchu niemowlaka, o dalszym postępowaniu decyduje specjalista audiolog. Może wystawić zlecenie na aparat słuchowy lub skierować na chirurgiczny zabieg wszczepienia implantu ślimakowego.

W przypadku niemowląt z trwałym niedosłuchem ważne jest by decyzja o protezowaniu słuchu aparatem słuchowym zapadła jak najszybciej, jeszcze przed ukończeniem szóstego miesiąca życia. Dobre słyszenie jest podstawowym warunkiem prawidłowego rozwoju dziecka. Współczesna technologia pozwala na zdrowy rozwój dzieci nawet z głębokim niedosłuchem.

Dobór i dopasowanie aparatu słuchowego warto powierzyć  specjaliście — protetykowi słuchu. Profesjonalista właściwie dopasuje i ustawi aparat – tak by działał jak najlepiej. Zapewnia również późniejszą opiekę protetyczną i bezpłatny cykliczny przegląd aparatu słuchowego.

Ważne!

Prawidłowy wynik przesiewowego badania słuchu noworodka, nie zwalnia rodziców z obowiązku zachowania czujności. Problemy ze słuchem mogą wystąpić również w późniejszej fazie życia niemowlęcia. Bardzo trudno je zdiagnozować na podstawie obserwacji dziecka. Dlatego warto powtarzać badania cyklicznie.

Zobacz podobne wpisy