V forum seniora – Poznań

Marmed - Aparaty Słuchowe - Badanie Słuchu - V edycja forum Seniora - Poznań

W dniu 26.03.2024 roku odbędzie się V edycja forum Seniora.

W dniu 26.03.2024 roku, w centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego przy ul. Przybyszewskiego 37a w Poznaniu, odbędzie się już V edycja forum Seniora.
Organizatorem wydarzenia jest Głos Wielkopolski pod patronatem Narodowego Funduszu Zdrowia.
Firma Marmed, została poproszona o wsparcie finansowe tego wydarzenia, co z przyjemnością uczyniliśmy.
Podczas konferencji, wystąpimy również z prelekcją pod tytułem: niedosłuch – choroba XXI wieku, w którym przybliżmy temat niedosłuchu jako jednego z głównych schorzeń XXI wieku u ludzi powyżej 60 roku życia.
Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia ogłoszonego w dniu 1 marca 2021 roku:
  • co piata osoba na świecie żyje z co najmniej lekkim ubytkiem słuchu,
  • według prognoz na 2050 rok co czwarta osoba będzie się zmagać z problemem niedosłuchu.
  • 40% z osób borykających się z niedosłuchem to osoby powyżej 60 roku życia.
Jak powszechne jest to schorzenie obrazuje liczba 1,5 mld osób na świecie borykających się z niedosłuchem (w całej Unii Europejskiej życie 750 mln ludzi) Wśród 1,5 mld – ok 430 mln ludzi na świecie posiada ubytek słuchu w stopniu zaawansowanym.
W programie V formu ponadto:
  • wykłady z zakresu zdrowia,
  • bezpieczeństwa,
  • nowych technologii.
Udział w wydarzeniu dla seniorów jest bezpłatny – Rejestracja pod tel. 502 499 771.

Zobacz podobne wpisy