„Zachowanie dobrej kondycji psychicznej jest kluczowe w prawidłowym procesie starzenia się organizmu. Większość z nas obawia się funkcjonowania w późniejszym wieku. W 2015 roku w United States of Ageing Survey, dorośli określili kluczowe czynniki stanowiące barierę do utrzymania dobrej kondycji psychicznej. Wiązały się one z nieleczoną wadą słuchu. Należały do nich:

  1. Utrata kogoś ważnego

W badaniach wiązane było z nieleczonym ubytkiem słuchu. Wnioskowanie na podstawie połączenia uzyskanych wyników z różnych badań, stanowiących powiązane z izolacją społeczną, unikaniem uczestnictwa w działaniach, gdzie następowała integracja werbalna i słuchowa.  

  1. Pogorszenie zdolności poznawczych

Badania Johna Hopkinsa udowadnia, że nieleczony ubytek słuchu u osób starszych przyspiesza pogarszanie ich funkcji poznawczych (pamięć, uwagę, spostrzeganie) od 30 % do 40 % w stosunku do osób noszących aparaty słuchowe. Dodatkowy wysiłek jaki musi wykonać mózg, aby zrozumieć przychodzący sygnał dźwiękowy „zabiera” czas przeznaczony na zapamiętanie informacji, przetworzenie jej i podjęcie decyzji do działania. Osłabienie funkcji poznawczych jest związane z ubytkiem słuchu i dotyczy około 32 % osób w wieku 55 lat oraz ponad 70 % osób w wieku powyżej 70 lat.

  1. Obniżony nastrój i zaburzenia depresyjne

Uczestnicy badań w wieku 18-69 lat z nieleczonym ubytkiem słuchu częściej wskazywali na objawy obniżonego nastroju i mieli częściej diagnozowane zaburzenia depresyjne niż ich rówieśnicy bez ubytku słuchu lub posiadający aparaty słuchowe. Objawy te mogły wynikać z poczucia izolacji społecznej.  

Leczenie ubytku słuchu może usunąć większość barier obniżających dobrą kondycję psychiczną na co często nie zwracano uwagi. Przywrócenie dobrego słyszenia niweluje przyczynę izolacji społecznej, podnosi poziom optymizmu oraz pewności siebie w kontaktach międzyludzkich. Następuje redukcja utraty zdolności poznawczych i następuję intensywna rehabilitacja poszczególnych obszarów mózgu. Co zostało zbadane przez uczonych  z Uniwersytetu w Melbourne, którzy przetestowali używanie aparatów słuchowych u prawie 100 osób z ubytkiem słuchu w wieku 62-82 lat.

Uczestnicy byli badani przed i 18 miesięcy po założeniu aparatów słuchowych. U każdego z nich sprawdzono poziom: słuchu, funkcji poznawczych, percepcji mowy, jakości życia, aktywności fizycznej, odczuwanego poczucia samotności, nastroju i ogólnego stanu zdrowia.

W wyniku przeprowadzonych badań odkryto, że po zastosowaniu aparatów słuchowych w leczeniu niedosłuchu przez 1,5 roku takie funkcje jak percepcja mowy i jakość życia uległy znacznej poprawie co zgłaszali sami uczestnicy. Aż u 97,3 % uczestników badania wykazano klinicznie znaczącą poprawę lub stabilność funkcji wykonawczych, czyli zdolności umysłowych do planowania, organizowania informacji i inicjowania zadań.

Szczególny wpływ aparatów słuchowych na istotną poprawę pamięci roboczej (używanej do rozumowania i podejmowania decyzji), a także większości innych badanych funkcji poznawczych odnotowano u biorących w badaniu kobietach.

W swoich wnioskach autorzy badań zaznaczyli, że poprawa funkcji poznawczych jest czymś, czego zwykle nie obserwuje się u osób starszych. „Jakkolwiek istnieją skuteczne metody leczenia ubytku słuchu, obecnie nie ma efektywnego leczenia osłabienia funkcji poznawczych lub demencji”, mówi prof. Julia Sarant z Uniwersytetu w Melbourne. „Te badania są pozytywnym krokiem w kierunku oceny wykorzystania aparatów słuchowych dla opóźniania zaburzeń funkcji poznawczych,” dodaje prof. Sarant.

Wyniki badań zostały opublikowane w Journal of Clinical Medicine. Na podstawie: Hearing aids may delay cognitive decline, research finds