Plan połączenia spółek:

w trybie art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Pobierz dokument

kariera 2