Podczas bezpłatnej wizyty w naszym gabinecie na podstawie wcześniej przeprowadzonego wywiadu i  badań odbędzie się indywidualna konsultacja. Celem tej konsultacji jest zrozumienie Twojej sytuacji słuchowej w tym również Twoich potrzeb, które obejmują życie codzienne, zawodowe, jak i również spędzanie wolnego czasu. Na podstawie powyższych informacji nasz protetyk dokona dokładnej analizy i znajdzie indywidualne rozwiązanie słuchowe.

Podczas konsultacji Pacjent zostanie poinformowany o wszystkich przysługujących mu refundacjach oraz systemach ratalnych, a także możliwości bezpłatnego wypożyczenia aparatów słuchowych. Pacjent otrzyma również pełną informację, jak można rehabilitować swój słuch i jak zapobiegać jego uszkodzeniom.

Wyniki powyższych badań zostaną poddane dokładnej analizie i w razie potrzeby związanej z niedosłuchem zostanie wykonany wycisk ucha w celu przygotowania specjalnej wkładki usznej. Wkładki uszne są wykonywane indywidualnie w celu zapewnienia optymalnego dopasowania i brzmienia w uchu, a następnie są łączone z aparatem słuchowym.
 
Etapem końcowym wizyty w przypadku niedosłuchu będzie dopasowanie odpowiednich systemów słuchowych do Twoich indywidualnych potrzeb przy pomocy najnowocześniejszego oprogramowania.