Angina – objawy, diagnostyka, rozpoznanie, powikłanie, leczenie

Marmed - Aparaty Słuchowe - Badanie Słuchu - Angina zapalenie gardła
Angina to choroba, o której Charles Lasègue w XIX w. mówił że ,,liże stawy, kąsa serce”. Stanowi jedną z najczęstszych przyczyn wizyt u lekarzy rodzinnych i pediatrów, co wskazuje na jej powszechność występowania. Angina jest chorobą zakaźną, która wymaga odpowiedniego podejścia terapeutycznego, ponieważ nieleczona angina może prowadzić do powstawania rozmaitych powikłań i uszczerbków na zdrowiu. Jak wygląda leczenie anginy wirusowej, a jak powinno się występować jeśli chodzi o anginę wywoływaną przez bakterie?

Spis treści

Czym jest angina?

Angina to ostre zapalenie migdałków i gardła. W większości przypadków wiąże się z silnym bólem gardła, który powoduje trudności w przełykaniu pokarmów oraz mówieniu. Ten problem zdrowotny dotyka ludzi na całym świecie, zwłaszcza dzieci w wieku szkolnym i młodych dorosłych. Ostre zapalenie gardła i migdałków atakuje nie tylko struktury w obrębie jamy ustnej, ale również stawy, serce, skórę czy układ nerwowy.

Angina – przyczyny

Angina w większości przypadków, gdy mowa o osobach dorosłych, ma podłoże wirusowe. Czynniki zakaźne są zwykle przenoszone drogą kropelkową, więc do transmisji wirusa dochodzi przede wszystkim przez bliski kontakt z zakażoną osobą. Wirusy odpowiadają za 90–95% zachorowań u dorosłych – mogą to być rynowirusy i koronawirusy (65% przypadków), wirusy RS (ang. respiratory syncytial virus) oraz wirusy paragrypy.

Rzadziej przyczyną anginy u dorosłych są bakterie (5–10%). Na przebieg i częstotliwość występowania anginy niebagatelny wpływ mają czynniki dodatkowe takie jak osłabiony układ odpornościowy czy narażenie na substancje drażniące obecne w dymie papierosowym czy zanieczyszczenia powietrza.

Angina u dzieci częściej występuje ma charakter bakteryjny (ropny). Bakterie odpowiadają za 70–85% zapaleń gardła i migdałków u dzieci. Najczęstszym winowajcą jest bakteria paciorkowca z grupyA-PBHA (Streptococcus pyogenes). Okres zakaźności anginy ropnej wynosi do 24 godzin od rozpoczęcia skutecznego leczenia antybiotykami. Gdy nie podjęto antybiotykoterapii, chora osoba zakaża do tygodnia od ustąpienia objawów. W środowisku domowym ryzyko przeniesienia infekcji szacuje się na około 25%. Okres wylęgania, czyli czas od kontaktu z patogenem do pojawienia się objawów choroby, wynosi średnio od 12 godzin do 4 dni. W tym również okresie – na te nawet kilka dni przed wystąpieniem objawów, chory może zakażać innych.

Nie tylko ból gardła. Angina – objawy w przypadku anginy wirusowej oraz bakteryjnej

Przyczyną choroby mogą być wirusy, bakterie oraz najrzadziej grzyby. Do samego zakażenia może dojść poprzez zarażenie się od osoby chorej lub choroba rozwija się samoistnie w przypadku gdy układ odpornościowy jest mocno nadwerężony, co może być efektem innej choroby, stresu czy przemęczenia.

Ostre wirusowe zapalenie gardła i migdałków (angina wirusowa)

Angina wirusowa zaczyna się łagodniej i objawy są mniej nasilone niż w przypadku anginy bakteryjnej (ropnej).

Stan zapalny gardła wiąże się z występowaniem zaczerwienienia i obrzęku błon śluzowych, z bólem oraz trudnościami w przełykaniu płynów i pokarmu. Pacjenci często gorączkują. Mogą również uskarżać się dodatkowo na ból ucha lub głowy, kaszel, a także towarzyszący nieżyt nosa (katar).

Niepowikłane wirusowe zapalenie migdałków podniebiennych i błony śluzowej gardła często ma tendencję do samoistnego ustępowania po około 5-7 dniach od początku infekcji, choć może to być również nawet okres 10 dni.

Wśród najczęstszych objawów wirusowego zapalenia gardła i migdałków można wymienić:

 • ból gardła,
 • ból mięśni,
 • nieżyt nosa,
 • chrypkę,
 • biegunkę
 • zapalenie spojówek,
 • obrzęk migdałków,
 • trudności w połykaniu,
 • zaczerwienienie błony śluzowej gardła i nalot na migdałkach lub nawet ropne zapalenie,
 • ból głowy,
 • zmęczenie i bóle ciała,
 • gorączkę.

Czy można zarazić się wirusowym zapaleniem gardła? Czy angina jest zaraźliwa?

Jeśli osoba z wirusowym zapaleniem gardła kicha i kaszle oraz ma katar, jak najbardziej może stać się potencjalnym źródłem zakażenia innej osoby. Wirusy atakujące górne drogi oddechowe rozprzestrzeniają się drogą kropelkową, czyli stanowią element „aerozolu”, który chory wydala z organizmu w trakcie kichania lub kaszlu. Objawy świadczące o zarażeniu się, pojawiają się kilka dni po kontakcie z osobą chorą. Jest to zazwyczaj okres jednego tygodnia od kontaktu.

Objawy anginy bakteryjnej (ropnej, paciorkowcowej)

Angina paciorkowcowa (ropna) ma zwykle nagły początek, którym najczęściej towarzyszy szereg dolegliwości:

 • silny ból gardła i jego ból podczas połykania
 • ból głowy,
 • ból brzucha, nudności i wymioty (raczej u dzieci),
 • gorączka przekraczająca 38°C,
 • zapalenie gardła i migdałków podniebiennych – błona śluzowa jest żywoczerwona lub krwistoczerwona, może towarzyszyć temu obrzęk krwistoczerwony i obrzęknięty języczek podniebienny,
 • język początkowo jest obłożony, później malinowy,
 • występują wybroczyny (czerwone plamki) na błonie śluzowej podniebienia,
 • węzły chłonne szyjne przednie są tkliwe, powiększone.

Szczyt zachorowania na anginę ropną można zaobserwować od późnej jesieni do wczesnej wiosny. W okresie letnim infekcje występują rzadziej. Typowy wiek chorych, u których najczęściej występuje angina paciorkowcowa, wynosi od 5. do 15 roku życia. Angina ropna należy do jednych z najczęstszych wskazań do antybiotykoterapii w tym wieku.

Po przechorowaniu anginy ropnej nie wytwarza się trwałej odporności i pacjent może zachorować ponownie. Za nawrotowe ostre zapalenie migdałków podniebiennych i gardła uznaje się przebycie 3 lub więcej zakażeń w ciągu roku. W tym przypadku częste infekcje u dorosłych oraz dzieci mogą wynikać z niezastosowania się do zaleceń lekarskich i niewłaściwym zastosowaniu antybiotyku, np. zbyt wczesnym przerwaniu terapii.

Rozpoznanie anginy - diagnostyka

Lekarz laryngolog przed wdrożeniem terapii powinien określić na podstawie badań, czy Twoja choroba ma etiologię bakteryjną czy wirusową. Procedura obejmuje wykonanie badania przedmiotowego gardła i migdałków, a także przegląd historii chorób pacjenta i przeprowadzenie wywiadu pod kątem występowania u chorego charakterystycznych objawów.

W celu ustalenia podłoża choroby można wykonać posiew wymazu z gardła i migdałków, który pozwala potwierdzić obecność bakterii. Testy te pomagają ustalić diagnozę i tym samym zalecić odpowiednie leczenie. W niektórych przypadkach mogą być konieczne dodatkowe badania, takie jak badania krwi lub badania obrazowe, w przypadku wątpliwości co do przyczyny obserwowanych objawów.

Lekarze w celu oceny prawdopodobieństwa zakażenia paciorkowcem stosują skalę Centora w modyfikacji McIsaaca. Każdej z poniższych cech przypisany jest jeden punkt:

 • występowanie gorączki przekraczającej 38°C,
 • brak kaszlu,
 • powiększenie węzłów chłonnych szyjnych przednich,
 • obrzęk migdałków z widocznym wysiękiem
 • wiek 3-14 lat.

Za wiek od 15 do 44 lat przyznaje się 0 punktów, a u pacjentów powyżej 45 lat odejmowany jest jeden punkt.

W zależności od uzyskanej sumy punktów zalecane jest konkretne postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne.

Wynik 0-1 punktów wskazuje raczej na infekcję wirusową i nie wymaga leczenia przyczynowego.

2-3 punkty oraz 4 punkty uzyskane w skali, przy niezbyt nasilonych objawach, skłaniają do wykonania „szybkiego testu” na obecność paciorkowca (testy te wykrywają antygen) lub zlecenie wykonania posiewu z gardła.

4 punkty i wyraźne, silne oraz charakterystyczne objawy kliniczne, są wskazaniem do natychmiastowego stosowania antybiotyków.

Jak przebiega leczenie anginy? Objawy i leczenie dostosowane do symptomów

Angina paciorkowcowa wiąże się z koniecznością stosowania antybiotykoterapii. Aby zapobiec nawrotowi infekcji lub rozwojowi bakterii opornych na antybiotyki, niezwykle ważne jest ukończenie pełnego cyklu antybiotyków zgodnie z zaleceniami lekarza. W celu złagodzenia bólu i obniżenia gorączki stosowane są również dostępne bez recepty leki przeciwbólowe, takie jak ibuprofen lub acetaminofen.

W przypadku gdy ostre zapalenie migdałków jest spowodowane nie przez zakażenie bakteryjne, a przez wirusy, nie stosuje się terapii antybiotykowej. Zalecany jest odpoczynek, duża ilość płynów (szczególnie w razie gorączki). Wdrażane jest również leczenie objawowe – przeciwbólowo i przeciwgorączkowo stosuje się paracetamol lub NLPZ (np. ibuprofen).

Lekarz może zalecić jednorazowe przyjęcie deksametazonu, który zwykle przyspiesza ustępowanie bólu gardła. Podaje się również tabletki do ssania o miejscowym działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym, np. te zawierające benzydaminę, lidokainę, salicylan choliny).

Angina – możliwe powikłania

Angina bakteryjna (ropna, paciorkowcowa) wywołana przez Streptococcus pyogenes może prowadzić do różnych powikłań. Obejmują one:

 • gorączkę reumatyczną (ta może natomiast powodować długotrwałe uszkodzenie zastawek serca, powodując niewydolność serca lub inne problemy kardiologiczne),
 • ostre kłębuszkowe zapalenie nerek,
 • ropne zapalenie zatok przynosowych,
 • zapalenie szyjnych węzłów chłonnych,
 • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
 • zapalenie płuc.

Angina a słuch - czy zakażenie może negatywnie wpływać na słuch?

Powikłaniem po anginie lub problemem towarzyszącym anginie jest zapalenie ucha środkowego. Wielu pacjentów po przebyciu tego zapalenia – często niejednokrotnym – cierpi na ubytki słuchu, przez co są koniecznością staje się dla nich korzystanie z aparatów słuchowych. Dzieje się to przede wszystkim za sprawą nieodpowiednio leczonych infekcji ucha środkowego, zwłaszcza tych przebytych w wieku dziecięcym.

Mając to na uwadze, nie warto bagatelizować objawów, które mogą wskazywać na pojawienie się anginy.

Bibliografia:

 • Dziekiewicz,M.m Radzikowski, A., Angina paciorkowcowa – zasady diagnostyki i leczenia. Pediatria i Medycyna Rodzinna 2016, 12(2), s. 141–149.
 • Szwedowicz, P., Miszka, K., Skarżyński, H. Ostre zapalenie ucha środkowego – antybiotykoterapia. Przewodnik Lekarza/Guide for Gps 2000, s. 74-76.
 • Syryło, A. Zapalenie migdałków podniebiennych. Alergoprofil 2009, t. 5(nr 1), s. 11-15.