Zapalenie ucha – niebezpieczna dolegliwość

Marmed - Aparaty Słuchowe - Badanie Słuchu - Zapalenie ucha

Zapalenie ucha, nazywane również otitis media jest jednym z najczęstszych schorzeń dotykających ludzi na całym świecie. Zapalenie ucha może występować w różnych postaciach, takich jak zapalenie ucha zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego.

W przypadku każdego rodzaju zapalenia ucha, najważniejsze jest jak najszybsze rozpoznanie i odpowiednie leczenie, aby uniknąć poważnych powikłań.

Zapalenie ucha zewnętrznego

Zapalenie ucha zewnętrznego występuje, gdy skóra w przewodzie słuchowym zewnętrznym ulega infekcji. Jest to często spowodowane wilgotnymi warunkami, które sprzyjają rozwojowi bakterii lub grzybów. Często nazywane “uchem pływaka”, występuje u osób, które często pływają lub narażają swoje uszy na zbyt dużą wilgoć. Objawia się ono bólem, świądem, zaczerwienieniem i obrzękiem w okolicach ucha. Czasami występuje również wydzielina z ucha.

Możliwe objawy zapalenia ucha zewnętrznego:

 • ból ucha (często pulsujący), nasilający się podczas spożywania pokarmu lub przy ucisku na małżowinę uszną,
 • wyciek wydzieliny z ucha
 • odczuwalne pogorszenie słuchu
 • obrzęk, przekrwienie i zwężenie przewodu słuchowego zewnętrznego.
 • Ropień (czyrak) małżowiny usznej
 • Powiększenie węzłów chłonnych

Leczenie zapalenia ucha zewnętrznego

Leczenie zapalenia ucha zewnętrznego polega na stosowaniu antybiotyków lub maści przeciwbakteryjnych, a także na unikaniu kontaktu z wodą i wilgocią, co pomaga w szybkim powrocie do zdrowia.

Zapalenie ucha środkowego

Zapalenie ucha środkowego możemy podzielić na zapalenie ostre, wysiękowe i przewlekłe.

Zapalenie ucha środkowego, jest często spotykane u dzieci, ale może również dotyczyć dorosłych. W tym przypadku, infekcja koncentruje się w obszarze między błoną bębenkową a błoną śluzową jamy nosowo-gardłowej. Najczęstszymi objawami są ból ucha, gorączka, utrata słuchu oraz uczucie pełności w uchu. Infekcje ucha środkowego mogą być wywołane przez bakterie lub wirusy.

Możliwe objawy zapalenia ucha środkowego:

 • niedrożność trąbki słuchowej – uczucie pełności i napięcia w uchu,
 • silny, pulsujący ból ucha,
 • ból głowy,
 • upośledzenie słuchu,
 • szumy uszne,
 • oczopląs,
 • porażenie nerwu twarzowego,
 • gorączka i złe samopoczucie.

Rodzaje zapalenia ucha środkowego:

Leczenie zapalenia ucha środkowego

Leczenie zapalenia ucha środkowego zazwyczaj wymaga podania antybiotyków oraz leków miejscowo obkurczających błonę śluzową nosa mającą na celu poprawę drożności trąbki słuchowej Czasami konieczne jest również przeprowadzenie drenażu, aby usunąć płyny zgromadzone w uchu.

Zapalenie ucha wewnętrznego

Zapalenie ucha wewnętrznego jest rzadkim, ale poważnym schorzeniem, które może prowadzić do trwałej utraty słuchu oraz innych powikłań. Jest to często spowodowane wirusami, ale może również być wynikiem bakteryjnej infekcji. Objawy zapalenia ucha wewnętrznego obejmują silny ból, zawroty głowy, utratę równowagi oraz problemy ze słuchem. Najczęstszą manifestacją chorób ucha wewnętrznego pochodzenia zapalnego jest zapalenie błędnika. W tym typie zapalenia zmiany obejmują część błoniastą kanałów półkolistych oraz przedsionka lub przewodu ślimakowego. Wśród przyczyn ograniczonego zapalenia błędnika wymienia się przewlekłe zmiany zapalne w uchu środkowym, najczęściej w przebiegu perlaka.

Możliwe objawy zapalenia ucha wewnętrznego:

 • silny ból i zawroty głowy,
 • nudności,
 • wymioty,
 • oczopląs.

Leczenie zapalenia ucha wewnętrznego

W przypadku podejrzenia zapalenia ucha wewnętrznego, ważne jest niezwłoczne skonsultowanie się z lekarzem specjalistą (laryngologiem), który przeprowadzi odpowiednią diagnostykę i zaleci odpowiednie leczenie. Czasami konieczne jest hospitalizowanie pacjenta w celu monitorowania i podawania leków drogą dożylną.

Zapalenie ucha – niebezpieczne powikłania

Nieleczone lub późno wykryte zapalenie ucha, może przyczynić się do wystąpienia niebezpiecznych dla zdrowia i życia pacjenta powikłań wewnątrzczaszkowych lub wewnątrzskroniowych, do których zalicza się:
 • całkowita utrata słuchu,
 • ostre zapalenie wyrostka sutkowatego,
 • trwałe uszkodzenie narządu równowagi (błędnika),
 • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
 • ropnie mózgu czy móżdżku,
 • zapalenie kości skroniowej,
 • zapalenie opon mózgowych,
 • niedowład lub porażenie nerwu twarzowego.

Zapalenie ucha u dzieci – najczęstsze schorzenie

Najczęstszą chorobą która dotyka dzieci do 7 roku życia to ostre zapalenie ucha środkowego.

(szczyt zachorowań obserwuje się do 2 roku życia)

Choroba ta wynika w dużej mierze z niedrożności trąbki słuchowej (trąbki Eustachiusza). U dzieci jest ona szersza, krótsza i ustawiona bardziej poziomo niż u osób dorosłych, przez co patogeny łatwiej się do niej dostają.

Wśród czynników wywołujących zapalenie ucha środkowego u dzieci wymienia się najczęściej:

 • infekcje górnych dróg oddechowych,
 • przerost trzeciego migdałka,
 • niedojrzały układ immunologiczny,
 • predyspozycje genetyczne,
 • uczęszczanie do żłobków i przedszkoli,
 • alergie,
 • chorobę refluksową przełyku,
 • narażenie na dym tytoniowy.

W większości przypadków etiologia jest mieszana (wirusy i bakterie). Wśród objawów ostrego zapalenia ucha środkowego wymienia się: silny, tętniący ból ucha u dziecka, uczucie rozpierania w uchu i niedosłuch.