Jak zostać protetykiem słuchu?

Marmed - Aparaty Słuchowe - Badanie Słuchu - Rekrutacja Protetyk Słuchu

Jeżeli zastanawiasz się nad wyborem zawodu protetyka słuchu i nie wiesz jakie studia protetyki słuchu wybrać, poniżej postaramy się przybliżyć ścieżkę nabycia takich uprawnień i przy okazji odpowiedzieć na kilka pytań, które często pojawiają się podczas etapu rekrutacji:

Wymagania prawne dla zawodu protetyka słuchu:

Osoby uprawnione do wykonywania zawodu protetyka słuchu, a ściślej posiadające uprawnienia do realizacji świadczeń zaopatrzenia w medyczne środki pomocnicze (aparaty słuchowe) będące przedmiotem umowy z NFZ, muszę wykazać ukończeniem jedną z wymienionych ścieżek:
Niżej wymienione wymagania są określone w załączniku nr 7 do zarządzenia nr 26/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne z dnia 4 marca 2022 roku (ze zm.).
 1. ukończenie studiów wyższych na kierunkach lub w specjalności protetyka słuchu, obejmujących co najmniej 700 godzin kształcenia w zakresie niezbędnym do przygotowania do wykonywania zawodu protetyka słuchu i uzyskanie tytułu licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera.

  Uprawnienia można uzyskać kończąc np. uczelnie: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akustyka, Wydział: Fizyki, specjalność protetyka słuchu.

 2. ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego protetyk słuchu i dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie protetyk słuchu.

  Uprawnienia można uzyskać otrzymując dyplom ukończenia wielu szkół medycznych na terenie kraju: np. Medyczną Szkołę Policealną „Plus Edukacja”, ul Wita Stwosza 15a/3 we Wrocławiu; tel. kom. 572 201 651; wroclaw@plusedukacja.pl

 3. posiadanie co najmniej 2-letniego doświadczenia zawodowego w pracy w gabinecie protetyki słuchu i ukończenie do dnia I października 2010 r. kursu z zakresu protetyki słuchu organizowanego przez szkołę wyższą kształcącą w zakresie akustyki lub Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu obejmującego co najmniej 108 godzin kształcenia w zakresie niezbędnym do przygotowania do wykonywania zawodu protetyka słuchu,
 4. uzyskanie dyplomu mistrza w zawodzie protetyk słuchu.

  Uprawnienia można uzyskać zapisując się np. do Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, al. Niepodległości 2; tel. +48 61 853 78 05; e-mail: sekretariat@irpoznan.com.pl

Akty prawne:

 • Ustawa o rzemiośle (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz.979 ze zmianą z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 205, poz. 1206)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych
 • Uchwała Nr 11 ZRP z dnia 10 września 2003 r. w sprawie egzaminów sprawdzających przeprowadzanych po zakończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Czy można nabyć uprawnienia protetyka słuchu online?

Kurs protetyki słuchu online był praktykowany przez szereg uczelni w Polsce, w okresie obowiązywania pandemii covid. Po okresie pandemii wiele uczelni, próbowało kształcenia kadr w oparciu o system hybrydowy, gdzie część zajęć była prowadzona online a zajęcia praktyczne stacjonarnie. Niestety ten system okazał się dalecy nieefektywny i dlatego większość uczelni odstąpiła od kształcenia protetyków słuchu online i wróciła w 100% do szkoleń stacjonarnych.

Czy warto zostać i czym zajmuje się protetyk słuchu?

Podczas procesu rekrutacji, wiele osób ubiegająca się o pracę w naszej firmie ponieważ ma w planach zmianę branży i zastanawia się nad zawodem medycznym. Konieczność podjęcia studiów protetyki słuchu jest jednak z wielu powodów przeszkodą nie do pokonania.

Fakty jednak przemawiają na korzyść tego zawodu i warto rozważyć wysiłek dokształcenia czy przekwalifikowania:
 • procent osób która osiągnęła wysoki stopień kompetencji w tym zawodzie i rezygnuje z wykonywania pracy protetyka słuchu na rzecz innego zawodu jest bliska 1%.
 • wiele osób wykonuje nadal ten zawód pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego, co stanowi o wysokiej satysfakcji z pracy.
 • w naszej firmie rotacja pracowników ze stażem pracy powyżej 2 lat jest na poziomie 1%. Oczywiście w okresie pierwszych 2 lat rotacja jest wyższa i stanowi ok 5%, co wynika z faktu że nie każdy zawód odpowiada każdej osobie.
 • Możliwość ciągłego rozwoju kompetencji zarówno „twardych” jak i „miękkich”.
 • Co robi protetyk słuchu? Przede wszystkim pomaga drugiemu człowiekowi. Pomaga lepiej słyszeć przez co ma kolosalny wpływ na samopoczucie i jakość życia. Zawód protetyka słuchu jest zawodem „misyjnym” i 80% klientów to pacjenci z niedosłuchem w wieku 70+. Przywrócenie możliwości słyszenia dźwięków i rozumienia mowy ludzkiej po wieloletnim borykaniu się z niedosłuchem stanowi dla człowiek obdarzonego empatią potężny zastrzyk pozytywnej energii do dalszego służenia wiedzą i doświadczeniem oraz pomagania kolejnym osobom.

Jak zostać protetykiem słuchu w firmie Marmed S.A lub TJaudio sp. z o.o.?

Uważamy, że firma to ludzie i poważnie rozważamy każdą otrzymaną kandydaturę. Nieustannie prowadzimy rekrutację na terenie całego kraju i poszerzamy zespół o nowe wartościowe osoby.

Jeżeli jesteś zaineresowany pracą protetyka słuchu w naszej firmie wyślij swoje CV na adres e-mal: rekrutacja@marmed.pl lub na zakładce kariera.

Proces rekrutacji w naszej firmie odbywa się w 4 etapach:
 • przesłanie CV stanowi pierwszy etap rekrutacji i zapewniamy, że każda kandydatura jest wnikliwie rozpatrywana.
 • drugi etap rekrutacji to kontakt i rozmowa telefoniczna. Do drugiego etapu rekrutacji zapraszamy tylko i wyłącznie osoby wybrane przez komisję rekrutacyjną na podstawie przesłanego CV.
 • w przypadku pozytywnej weryfikacji i wyrażenia wstępnej współpracy przez obie strony, zapraszamy do trzeciego etapu rekrutacji, który stanowi spotkanie z bezpośrednim przełożonym a następnie z przedstawicielem zarządu spółek.
 • kolejny czwarty i ostatni etap rekrutacji to rozmowa o konkretnych warunkach zatrudnienia.

Zobacz podobne wpisy