Stacje UV i Osuszacze do aparatów słuchowych

Wyszukaj

Sortowanie

Filtry

Model aparatu słuchowego
Rodzaj urządzenia
Rodzaje akcesoriów
Producent
Cena
-
Rodzaj zasilania
Ilość kanałów dopasowania
Łączność z aplikacją w telefonie
Tłumacz języków
Generator szumów usznych
Głęboki niedosłuch
Power Bank
Nowości
Promocje
Zestawy
Dla dzieci
Znaczny ubytek słuchu

Osuszanie i dezynfekcja aparatów słuchowych

W przypadku korzystania z aparatów słuchowych warto wprowadzić nawyk regularnego wykonywania dezynfekcji i osuszania tych urządzeń, co najmniej raz w tygodniu. W przypadku infekcji bakteryjnych i aparatów słuchowych wewnątrzusznych (dousznych) codziennie.

Dezynfekcja światłem UV-C jest szczególnie istotna w przypadku korzystania z aparatów wewnątrz Usznych (dousznych). Wielu naszych pacjentów borykających się z różnego rodzaju infekcjami bakteryjnymi po wprowadzeniu nawyku codziennego używania stacji UV pozbyło się tego uciążliwego problemu.

Ponieważ jest to urządzenie elektroniczne nie zaleca się z pielęgnacji aparatów słuchowych żadnymi innymi środkami niż specjalnie do tego dedykowanymi przez producentów. Środki takie zakupisz w każdym naszym sklepie Marmed i TJaudio na terenie całego kraju.

Alternatywą dla usunięcia wilgoci z aparatów słuchowych jest kapsułka pochłaniająca wilgoć, którą również zakupisz w każdym naszym sklepie. Kapsułka jednak nie zdezynfekuje aparatów słuchowych.

1. Podłączyć przewód USB do gniazda załączonego zasilacza 5V, podłączyć wtyczkę do gniazda z
tyłu urządzenia stacji UV & Osuszacz.

2. Następnie podłączyć zasilacz do gniazdka sieciowego.

Uwaga! używać wyłącznie załączonego zasilacza 5V.

3. Podnieść pokrywę urządzenia stacji UV & Osuszacz

4. Usunąć baterie z aparatu słuchowego i umieścić aparat słuchowy, uprzednio wstępnie
wyczyszczony ściereczką (wytrzeć kurz i woskowinę, jeśli są) i z otwartymi komorami baterii, w
stacji osuszającej stacji UV & Osuszacz.

5. Nacisnąć przycisk ON/OFF i zamknąć pokrywę.

• Program osuszający włączy się i wyłączy automatycznie po czterech godzinach.

UWAGA!: Program można wyłączyć poprzez naciśnięcie przycisku ON/OFF, aby wznowić program
należy nacisnąć ponownie przycisk ON/OFF.

• Światło UV-C jest włączone przez pierwsze 5 minut programu osuszającego. Po 5 minutach
światło UV-C jest automatycznie wyłączane.

• Pod koniec 4-godzinnego programu osuszającego światło UV-C ponownie zostanie włączone
automatycznie na kolejne 5 minut.

• Po 4 godzinach, stacja osuszająca wyłączy się automatycznie i lampka LED zgaśnie.

6. Otworzyć pokrywę i wyjąć osuszony i zdezynfekowany aparat słuchowy.

• Zalecamy stosowanie wilgotnych ściereczek do czyszczenia urządzenia stacji UV & Osuszacz

• Aby ręcznie wyłączyć urządzenie podczas procesu suszenia należy nacisnąć przycisk ON/OFF

• Urządzenie stacji UV & Osuszacz jest bardzo energooszczędne. Wtyczkę należy wyjmować z gniazdka
elektrycznego tylko w przypadku dłuższego okresu nieużywania.

• Urządzenie ma wbudowany system automatycznego wyłączania światła stacji UV & Osuszacz jeśli pokrywa jest otwarta w trakcie procesu dezynfekcji.

• Nie używać urządzenia stacji UV & Osuszacz w pobliżu wody lub ognia.

• Nie rozmontowywać urządzenia i używać wyłącznie załączonego zasilacza 5V.

• Dzieci nie powinny być pozostawione bez nadzoru, aby nie używały urządzenia stacji UV & Osuszacz jako zabawki.

• Urządzenie stacja UV & Osuszacz nie jest przeznaczone do użytku przez osoby o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także przez osoby, które nie mają odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy w zakresie obsługi urządzenia stacji UV & Osuszacz chyba że znajdują się, ze względu na ich bezpieczeństwo, pod nadzorem osoby z odpowiednią wiedzą.

• UWAGA: Nie patrzeć lub nie dotykać światła UV-C przez dłuższy czas.

• Nie utylizować urządzeń elektrycznych wraz z niesegregowanymi odpadami komunalnymi.