Aparaty słuchowe - Znaczny ubytek słuchu

Kategorie

Wyszukaj

Sortowanie

Filtry

Model aparatu słuchowego
Rodzaj urządzenia
Rodzaje akcesoriów
Producent
Cena
-
Rodzaj zasilania
Ilość kanałów dopasowania
Łączność z aplikacją w telefonie
Tłumacz języków
Generator szumów usznych
Głęboki niedosłuch
Power Bank
Nowości
Promocje
Zestawy
Dla dzieci
Znaczny ubytek słuchu

Aparaty słuchowe Signia

Aparaty słuchowe Signia występują pod tą marką od 2015 roku. Właśnie w 2015 roku, firma Simens zdecydowała się na zaprzestanie produkcji i sprzedaż praw do marki aparatów słuchowych Siemens do firmy Sivantos Group.

Historia marki aparatów słuchowych Siemens, poprzednika marki Signia

Początki produkcji aparatów słuchowych Siemens rozpoczęły się latem 1911 roku. Namacalną potrzebą wyprodukowania aparatu słuchowego były poważne problemy ze słuchem Carl’a Kloenne’a ówczesnego dyrektora Deutsche Banku. Zwrócił się on z prośbą o pomoc do swojego przyjaciela Profesora Augusta Rapsa ówczesnego dyrektor firmy produkującej telefony stacjonarne w firmie Wernerwerk.


Profesor August Raps wraz ze swoim asystentem Louisem Weberem wyprodukowali prototyp
pierwszego aparatu słuchowego Siemens, który w krótkim czasie wszedł do masowej produkcji
rewolucjonizując rynek aparatów słuchowych w Niemczech.

Sivantos group (WS Audiology) – właściciel marki Signia

Jako spadkobierca działalności firmy Siemens, firma Sivantos group powstała w 2015 roku i całkiem
niedawno została połączona z firmą Widex tworząc współną korporację pod nazwą WS Audiology.

 

Firma oferuje aparaty słuchowe pod markami: Signia, Audio Service, Rexton oraz A&M. akcesoriami
do aparatów słuchowych.

 

Obecnie firma zatrudnia ok. 6 tys. pracowników w ponad 25 krajach.

Co wyróżnia aparaty słuchowe Signia

Unikatowa dla marki Signia platforma Augmented Xperience. Platforma ta wykorzystuje autorską
technologię Augmented Focus™ z funkcjami takimi Auto EchoShield (redukcja pogłosu), Own Voice
Processing 2.0 (bardziej naturalna barwa własnego głosu i minimalizacja efektu okluzji). Opisane
wyżej funkcje i wiele innych maksymalizują klarowność mowy, szczególnie w trudnym środowisku
akustycznym.

Aparaty słuchowe - Znaczny ubytek słuchu

Osoby posiadające głęboki stopień ubytku słuchu, słyszą pojedyncze dźwięki i mają olbrzymi problem ze zrozumieniem mowy ludzkiej wypowiadanej nawet głośno i wyraźnie. Dobór aparatu słuchowego w takim przypadku powinien być poprzedzony szeregiem profesjonalnych badań słuchu oraz współpracą z doświadczonym protetykiem słuchu. Warto w takich przypadkach przed decyzją o zakupie, bezpłatnie wypożyczyć aparat słuchowy w celach testowych i sprawdzić czy spełnia nasze oczekiwania.

Do oceny poziomu słuchu prawidłowego oraz ubytku słuchu stosuje się w Polsce normę WHO z 1997 roku oraz BIAP. Norma według WHO z 1997 jest obecnie najczęściej stosowaną zgodnie z wytycznymi NFZ.

Ubytek słuchu jest średnią wyznaczoną z progu słyszenia dla czterech częstotliwości:

• 500 Hz,
• 1 000 Hz,
• 2 000 Hz,
• 4 000 Hz.

Otrzymując wynik audiometrii tonalnej średnia z 4 wyżej wymienionych częstotliwości:

• powyżej 91dB oznacza głęboki ubytek słuchu

Aparaty słuchowe dedykowane dla osób z głębokim niedosłuchem są większych rozmiarów i przeważnie zasilane baterią typu 675. Poza mocniejszym procesorem większą membraną głośnika i mikrofonów posiadają szereg funkcji, które umożliwiają lepsze zrozumienie mowy ludzkiej.
Wśród kluczowych funkcji, które aparat słuchowy przewidziany dla osób z głębokim niedosłuchem powinien posiadać można wymienić:

• Transkrypcja częstotliwościowa (speech rescue), sprawia, że wysokotonowe dźwięki są znów słyszalne. Aparat słuchowy obniżania częstotliwości, zwana kompozycją częstotliwości, poprawia rozumienie mowy, „odzyskując” głoski, takie jak spółgłoski „s” lub „f”, których inaczej pacjent by nie słyszał. Daje to użytkownikom mającym w zakresie dużych częstotliwości ubytek słuchu umiarkowany przez znaczny do głębokiego dostęp do wysokotonowych dźwięków, których nie słyszą. Niesłyszalne dla pacjenta wysokotonowe dźwięki są przenoszone do zakresu najwyższych częstotliwości wzmacnianych przez aparat słuchowy, które pacjent jest w stanie usłyszeć (MAOF), przy czym zachowane zostaje wzmocnienie małych częstotliwości, dzięki czemu użytkownik może słyszeć samogłoski bez utraty jakości dźwięku.

• StereoZoom– automatycznie skupia mowę dochodzącą z przodu w hałasie. Mikrofony kierunkowe ustawiają się na źródło mowy.

• Soft speech booster, zwiększa dostęp do „straconych” dźwięków mowy Soft Speech Booster sprawia, że ciche dźwięki są słyszalne dla osób z głębokim ubytkiem słuchu. Zwiększając dostęp do cichych dźwięków, występujących w większości sytuacji i rozmów, poprawia rozumienie mowy.

• Zaawansowany system redukcji sprzężenia zwrotnego

Dofinansowanie NFZ oraz PCPR przysługuje dla osób powyżej 26 roku życia raz na 5 lat

Wyjątkiem są osoby, które posiadają znaczny stopień niepełnosprawności. W takim przypadku nie ma żadnych ograniczeń czasowych odnośnie dofinansowań.

Jeżeli posiadasz głęboki stopień niedosłuchu jest duże prawdopodobieństwo, iż otrzymasz znaczny stopień niepełnosprawności.

W firmie TJaudio i Marmed, pomożemy Ci wypełnić wniosek i skompletować dokumenty/badania w celu otrzymania stopnia niepełnosprawności.